Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Trung Quốc: con cái lớn không thường xuyên thăm viếng cha mẹ có thể bị kiện

  Quốc hội Trung Quốc ngày 28-12-2012 đã sửa đổi luật về người cao tuổi để yêu cầu các người con trưởng thành phải thường xuyên thăm viếng cha mẹ già của mình, nếu không sẽ bị họ kiện. Tuy nhiên luật mới lại không quy định số lượng lần thăm viếng cụ thể. Truyền […]