Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Châu Phi ở đâu cũng thấy đạo quân “quyền lực mềm” của Trung Quốc

  Với lợi thế là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới (chỉ đứng sau Mỹ), Trung Quốc lâu nay đã tung đạo quân viễn chinh tài chính ra khắp thế giới, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Châu Phi là một mục tiêu lý tưởng do là châu lục nghèo […]