Thứ Sáu ngày 27 tháng 5 năm 2022

Google ra mắt chương trình An toàn hơn cùng Google và Trung tâm An toàn Google cho người Việt Nam

Nhân Tháng An toàn Mạng (Cybersecurity Awareness Month) diễn ra trong tháng 10-2021 trên toàn thế giới, Google đã ra mắt chương trình An toàn hơn cùng Google (Safer with Google) bao gồm chuỗi các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về an toàn và bảo mật trên không gian mạng hướng […]