Thứ Bảy ngày 25 tháng 3 năm 2023

LANXESS khởi công xây dựng Trung tâm Phát triển Ứng dụng LANXESS khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

LANXESS, công ty hóa chất chuyên dụng của Đức, ngày 3-7-2020 đã khởi công xây dựng Trung tâm Phát triển Ứng dụng LANXESS khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (APAC Application Development Center, AADC) tại Khu Công nghiệp Hóa chất Thượng Hải (Shanghai Chemical Industry Park, SCIP). AADC là dự án đầu tiên được triển […]