Thứ Tư ngày 29 tháng 3 năm 2023

Trung tâm Trải nghiệm Châu Á của Microsoft ở Singapore: trải nghiệm nơi làm việc của tương lai ngay bây giờ

Có một sự thật đang diễn ra đó là các ngành công nghiệp ở Châu Á đang trải qua quá trình chuyển đổi số trên diện rộng, khi các ngân hàng truyền thống, doanh nghiệp bán lẻ, sản xuất và các doanh nghiệp khác buộc phải xây dựng lại mô hình kinh doanh của mình […]