Thứ Sáu ngày 23 tháng 7 năm 2021

Khai trương trường học trực tuyến Sài Gòn: học ở bất cứ đâu có Internet

  Sau hai năm chuẩn bị và một năm đầu tư xây dựng chương trình và sản xuất nội dung, Trường học Trực tuyến Sài Gòn (www.iss.edu.vn) đã chính thức khai trương tại TP.HCM ngày 27-8-2014. Đây là công trình của Công ty cổ phần Trường học Trực tuyến Sài Gòn (ISS) gồm những nhà […]