Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Samsung hợp tác với Google tăng tốc chuyển đổi số tại một số trường học ở Việt Nam

Samsung Vina đã hợp tác cùng Google triển khai chương trình thí điểm Google vì Giáo dục (Google for Education) tại Trường TH – THCS – THPT Thực Nghiệm Khoa học Giáo dục (Hà Nội). Trong chương trình này, Samsung đã cung cấp các thiết bị Galaxy Chromebook cho 16 giáo viên và 38 học […]