Thứ Năm ngày 18 tháng 4 năm 2024

Truyền hình phát sóng vào thời “đã mãn”

  Loại hình truyền hình phát sóng truyền thống sẽ chết trong vòng 16 năm nữa. Đó là dự báo của Reed Hastings, CEO của Netflix, nhà cung cấp dịch vụ xem phim và chương trình truyền hình online nổi tiếng ở châu Mỹ và châu Âu. Nói chuyện tại Mexico City (Mexico), Hastings đã […]