Thứ Bảy ngày 03 tháng 6 năm 2023

Tháp tùng phi cơ Mỹ giám sát các quần đảo do Trung Quốc xây dựng phi pháp trên Biển Đông…

Anh bạn đồng nghiệp 42 năm của tôi Giản Thanh Sơn vừa có một bài tổng hợp mà tôi nghĩ là rất quý. Tôi đã xin phép và được anh chấp thuận để chia sẻ với các bạn của mình. Cảm ơn nhà báo nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn. Trong nhiều năm qua, Mỹ […]