Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024

Tương lai từ hạt giống năm 2014

  Mỗi lần năm cũ khóa sổ, tôi lại háo hức muốn biết năm mới có mở ra triển vọng tiến bộ nào cho nhân loại. Để biết điều này, tôi phải hỏi các nhà futurist (tương lai gia). Các bạn đừng vội nhún vai, futurist mà tôi nói ở đây không phải là mấy […]