Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Tuyên ngôn ngày đầu năm 2013

  1-1-2013 Ngày đầu tiên của một Năm mới Năm mới đầu tiên sau một lần lỡ “chuyến tàu tận thế” Năm sống sót thứ nhất…   Nói thiệt đừng cho tôi là âm lịch Tôi hỗng khoái viết 2013 Con số 13 chưa bao giờ hên từ cổ chí kim, từ đông qua tây […]