Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022

Lazada quảng cáo kỳ à nghen…

Khuya qua tôi mất ngủ vì cái quảng cáo TV sale khủng ngày mua sắm Singles’ Day 11.11 mà Lazada “búng” vào mặt Phây của tôi. TV LG UHD 4K 82 inch model 2019 mà chào giá có 12 triệu đồng. Không mua thì nào phải smart consumer kỷ nguyên online shopping. Tới chừng click […]