Thứ Năm ngày 01 tháng 6 năm 2023

UberSHIP bắt đầu hoạt động tại TP.HCM

  Dịch vụ vận chuyển công nghệ Uber ngày 24-7-2017 đã bắt đầu cung cấp dịch vụ giao nhận hàng tại khu vực TP.HCM. Dịch vụ này nhận giao tài liệu, đồ đạc cho bạn bè, chuyển hàng gấp cho khách hàng. Uber cho biết nhân viên vận chuyển (shipper 6-sao) là những tài xế […]