Thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2023

Ùn ùn giựt tít ùn ùn…

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ Bạn thư ký tòa soạn nào đó ở một tờ báo điện tử thuộc hàng có số má đã giựt cái tít như vầy: “Người nghiện Facebook ở VN ùn ùn nhập viện tâm thần”. Tôi giựt mình vì nếu thực như vậy, có rất rất đông bạn bè tôi […]