Thứ Sáu ngày 19 tháng 7 năm 2024

Ứng dụng AI giúp tăng độ chính xác cho xác thực danh tính eKYC

Từ khá lâu nay, trong các giao dịch điện tử, bao gồm thực hiện các thủ tục, dịch vụ hành chính công và đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng số, người ta phải trải qua bước xác thực danh tính bằng phương thức điện tử eKYC. Gần đây hơn và […]

CMC đồng hành cùng chuyển đổi số quốc gia với công nghệ trí tuệ nhân tạo AI

Trong bề dày lịch sử hơn 31 năm hình thành và phát triển của mình, Tập đoàn Công nghệ CMC không ngừng củng cố và hợp lực nhằm tạo nên sự đa dạng về năng lực, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng và thị trường. Đây là một kim chỉ nam dẫn đưa […]