Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022

Prudential Việt Nam ra mắt ứng dụng chăm sóc sức khỏe Pulse by Prudential

Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam vừa giới thiệu Pulse by Prudential – ứng dụng chăm sóc sức khỏe trên nền tảng kỹ thuật số đầu tiên tại Châu Á, cung cấp giải pháp quản lý sức khỏe toàn diện cho người dùng. Được xây dựng trên nền tảng trí tuệ nhân […]