Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

Zalo tiếp tục là ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất ở Việt Nam 2022

Báo cáo “The Connected Consumer Q4 2022” do MMA Việt Nam và Decision Lab công bố vào tháng 2-2023 cho thấy: Zalo tiếp tục là ứng dụng nhắn tin được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam năm 2022. Theo số liệu báo cáo, tại danh mục những nền tảng nhắn tin hàng đầu Việt […]

Zalo nhận giải thưởng quốc tế Global Brand Awards 2022 là ứng dụng nhắn tin hàng đầu ở Việt Nam

Giải thưởng Global Brand Awards 2022 do tạp chí quốc tế Global Brand Magazine (Vương quốc Anh) tổ chức thường niên từ năm 2013 vừa công bố Zalo là ứng dụng nhắn tin hàng đầu ở Việt Nam (Leading Messenger App) trong hạng mục giải thưởng về công nghệ bên cạnh 2 ứng dụng nhắn […]