Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

Cách gỡ bản update Windows 11 mã hiệu KB5012643 để tránh bị lỗi treo ứng dụng

Sau khi được người dùng báo cáo, Microsoft đã khuyên người dùng nên gỡ bỏ (uninstall) bản cập nhật Windows 11 mang mã hiệu KB5012643 vì nó có thể gây lỗi buộc dừng ứng dụng đột ngột (crash). April 25, 2022 – KB5012643 (OS Build 22000.652) là một bản cập nhật Windows 11 không bắt […]