Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Tôi rao bán sale tôi

  Mấy bữa ở Bờ Tây hay miền núi của Hoa Kỳ còn dễ kiếm việc làm, qua tới Bờ Đông giữa thủ đô Washington DC người đông của khó, tôi lâm vào cảnh “một thân bảy job”, ở không dài dài. Chiều thứ Sáu 27-9-2013 mấp mé weekend, cái nỗi niềm “bị quởn cưỡng […]