Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Happy 4th of July to my friends in USA

  Giờ này là sáng sớm 5-7 ở Saigon, nhưng là buổi tối 4-7 ở Hoa Kỳ. Các bạn bè tôi ở bên kia Thái Bình Dương đang thưởng thức những cuộc bắn pháo bông mừng ngày Độc lập (Independence Day) – quốc lễ lớn nhất của Hoa Kỳ. Qua điện thoại, tôi nghe rõ […]