Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

Vấn đề là đã bắn, chớ không phải bắn bao nhiêu….

Thiệt là ngộ hết biết, người Việt mình – trong đó tôi là đầu têu – ngồi ở nơi cách Syria hơn 7.200km mà tranh cãi nhau ì xèo coi trong cuộc không kích (strike) hồi 3g55ph sáng thứ Bảy 14-4-2018 (theo giờ địa phương), Mỹ và hai nước đồng minh tả hữu Anh và […]