Thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2024

TẠI INTEL IDF 2013 SAN FRANCISCO: Kết nối USB 3.1 SuperSpeed+

  Tại Diễn đàn Intel IDF Mùa thu 2013 tại San Francisco hồi nửa đầu tháng 9-2013, chuẩn kết nối USB phiên bản mới 3.1 SuperSpeed+ đã được trình làng. Tuy cũng được gọi là SuperSpeed như USB 3.0 được giới thiệu hồi tháng 11-2008, phiên bản mới USB 3.1 (được giới thiệu tháng 1-2013 […]