Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

Khi tàu sân bay làm chuyện nhân đạo…

  Đâu có phải hễ tàu sân bay Mỹ đi tới đâu là nổ ra chiến tranh, gieo rắc tang thương tới đó. Chứng cứ rành rành là tàu sân bay USS George Washington đã có mặt tại Philippines từ ngày 14-11-2013 và đang trở thành đầu tàu trong hoạt động cứu giúp các vùng […]