Chủ nhật ngày 04 tháng 6 năm 2023

Uyển ngữ

  PHP RỦ RỈ RÙ RÌ: Sao mà dạo sau này nước Việt chúng ta ngày càng lộ diện nhiều người có biệt tài nói “uyển ngữ”. Đặc biệt là những người có chức tước quyền hành. Từ điển bách khoa thứ gì cũng biết tuốt Wikipedia giải thích “uyển ngữ” là “khinh từ, hay […]