Thứ Tư ngày 28 tháng 9 năm 2022

6 múi còn 1 múi… bụng

Người đàn ông 6 múi giờ chỉ còn là người của ngày hôm qua. Hỗng biết luyện bí kíp bị lỗi hay bị tẩu hỏa nhập ma mà từ 6 múi chuẩn quốc tế đã hợp nhất lại thành 1 múi bự ở bụng (hỗng lẽ giống công nghệ 6-in-1 pixel trong camera di động?). […]