Thứ Ba ngày 27 tháng 9 năm 2022

Chông chênh giữa nghệ thuật và chính trị

Ông đồng hương Bình Định đi làm cách mạng biết viết nhạc bữa nay được lên trang báo VOA rồi. Báo nước ngoài trích dẫn chính xác lời ông này nói được đăng trên báo Phụ Nữ TP.HCM. Còn mấy hôm nay trên mạng viral hình với lời trích dẫn mà tôi không tìm được […]