Thứ Sáu ngày 20 tháng 5 năm 2022

Khảo sát IBM: Đại dịch COVID-19 đã thay đổi người tiêu dùng hướng tới môi trường tương lai bền vững

Theo cuộc khảo sát trên 14.000 người tiêu dùng tại 9 quốc gia thuộc Châu Âu, Châu Á, Bắc Mỹ và Nam Mỹ do Viện Giá trị Doanh nghiệp (Institute for Business Value, IBV) thuộc Công ty IBM (Mỹ) thực hiện vừa được IBM công bố, người tiêu dùng đã thực sự nhìn nhận được […]