Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Visa ra mắt Gói lợi ích thân thiện môi trường tại Châu Á – Thái Bình Dương

Visa, công ty công nghệ thanh toán điện tử, ngày 3-8-2022 đã công bố Gói lợi ích thân thiện môi trường của Visa (Visa Eco Benefits) tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APAC). Gói lợi ích này là một tập các giải pháp tập trung vào tính bền vững giúp chủ thẻ […]