Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024

Thị thực Hương Cảng quạu quọ ký

  Thiệt lòng mà nói có cái màn hình chứng giám, cầm cái visa Hong Kong trên tay mà tôi hổng thấy có mùi “Cảng Thơm” chút nào. Bởi cái đặc khu kinh tế này hắn “chảnh” tới bắt ghét. Hỗng lẽ do Hong Kong bị trộn lẫn cái style “phớt tỉnh Ăng-lê” của Anh […]