Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Visa đi Mỹ của người Việt có thể chỉ còn thời hạn 3 tháng

  Nếu điều này trở thành sự thật, nó quả là một tin buồn cho những công dân Việt Nam thường xuyên đi Mỹ hay có thân nhân định cư ở Mỹ. Và nó là một điều lạ trái với xu thế chung của quốc tế, nhất là khi mối quan hệ song phương Việt […]