Thứ Năm ngày 18 tháng 8 năm 2022

Chuyên gia kỳ cựu của ngành bảo mật lãnh đạo bộ phận kinh doanh của Fortinet Ấn Độ, SAARC và Đông Nam Á

Fortinet, công ty Mỹ chuyên về các giải pháp an ninh mạng được tích hợp và tự động hóa trên phạm vi rộng, vừa thông báo việc bổ nhiệm ông Vishak Raman vào vai trò Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh (Vice President of Sales) thị trường Ấn Độ, SAARC (Hiệp hội Hợp tác […]