Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022

Người dùng ở đâu trong cuộc hành trình xây dựng thương hiệu 4.0 của VNPT?

Những thương hiệu lớn, lừng lẫy trên thị trường rồi sau đó đi xuống, dần bị lãng quên không phải là câu chuyện hiếm trong thời đại 4.0 ngày nay, mà nguyên nhân chính xoay quanh sự chậm trễ trong thay đổi và thích ứng với thị trường. Đó là những Kodak trong đế chế […]