Thứ Năm ngày 29 tháng 7 năm 2021

Chiếc vỏ Relonch Camera biến iPhone thành máy ảnh số

  Relonch Camera danh chính ngôn thuận là một chiếc vỏ (case) dành cho iPhone. Chỉ khác là sau khi gắn chiếc iPhone vào sau lưng, nó sẽ biến chiếc smartphone của Apple thành một máy ảnh compact. Chiếc vỏ này kết nối với iPhone thông qua cổng Lightning port. Bạn chỉ cần gắn vào […]