Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Chính phủ Mỹ đề nghị người dùng tạm thời không xài trình duyệt web Internet Explorer

    Bộ An ninh Nội địa Mỹ vừa khuyên những người dùng máy tính tạm thời không sử dụng trình duyệt web Internet Explorer cho tới khi nào hãng Microsoft khắc phục được lỗi an ninh mới phát hiện có thể cho bọn tin tặc lợi dụng để mở các vụ tấn công mạng. […]