Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Google và NCSC hợp tác ra mắt website giúp người dùng Việt nhận biết về lừa đảo trực tuyến

Google hợp tác cùng Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia (National Cyber Security Center,  NCSC) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông ra mắt website DauhieuLuadao.com (Dấu hiệu Lừa đảo) nhằm nâng cao nhận thức về lừa đảo trực tuyến đang gia tăng cả về phương thức lẫn số lượng. […]