Thứ Bảy ngày 21 tháng 5 năm 2022

Huawei Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Tập đoàn công nghệ Huawei ngày 14-9-2021 đã công bố bổ nhiệm ông Wei Zhenhua làm Tổng Giám đốc (CEO) mới của Huawei tại thị trường Việt Nam. Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ICT và hơn 3 năm đảm nhiệm vị trí quản lý tại Việt Nam, ông Wei sẽ chịu trách […]