Thứ Ba ngày 27 tháng 9 năm 2022

Hiểu đúng hơn về nghị quyết điều tra đại dịch COVID-19

Có vẻ như đang có một sự hiểu sai sai lầm lầm mà hoàn toàn có thể làm thay đổi bản chất vụ việc của một bộ phận không nhỏ quần chúng ta về nghị quyết quốc tế điều tra về đại dịch COVID-19. Nói ngay và luôn là không hề có cái vụ “điều […]