Thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2024

Đạo hay tôn giáo?

  Tôi khoái dùng chữ “đạo” hơn là “tôn giáo”. Trong tiếng Hán Việt, “đạo” là “đường”. Mỗi đạo là một con đường mà tất cả cùng dẫn tới “thành La Mã” là sự cứu rỗi hay giải thoát cho con người, đó là chốn trường sinh – nơi linh hồn con người được an […]