Thứ Năm ngày 28 tháng 9 năm 2023

Người dùng Windows tại Châu Á chỉ còn 3 ngày để nâng cấp lên Windows 10 miễn phí

Người sử dụng thiết bị điện toán vẫn đang chạy hệ điều hành Windows 7 và Windows 8.1 chì còn 3 ngày để nâng cấp lên Windows 10 trước khi kỳ hạn nâng cấp miễn phí kết thúc vào ngày 29-7-2016. Microsoft mới đây chia sẻ, khoảng gần một nửa số lượng thiết bị điện […]