Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Những tín hiệu lạc quan cho bi kịch AIDS toàn cầu

Ngày bệnh AIDS Thế giới – World AIDS Day (1-12) năm 2012 này đã được tố chức trên toàn cầu để tiếp tục cảnh báo loài người nâng cao hơn nữa ý thức về căn bệnh dịch thế kỷ này. Và năm nay, thế giới đã thấy được rõ hơn ánh sáng ở cuối đường […]