Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Châu Phi và nỗi lo sản xuất nông nghiệp

Từ lâu rồi, châu Phi bị coi là châu lục nghèo khổ nhất thế giới. Tình trạng lạc hậu, nghèo đói, triền miên thiên tai, dịch bệnh, xung đột chính trị, chiến tranh,… luôn hành hạ Lục địa Đen với hơn 1 tỷ dân. Một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất của châu Phi […]