Thứ Năm ngày 18 tháng 8 năm 2022

Báo cáo WTI 2022 của Microsoft giúp thúc đẩy mô hình làm việc kết hợp tại Việt Nam

Microsoft Việt Nam ngày 11-4-2022 đã công bố những kết quả từ báo cáo Chỉ số Xu hướng Công việc (Work Trend Index) thường niên năm thứ hai do Microsoft thực hiện trên quy mô toàn cầu với tiêu đề “Những kỳ vọng lớn cho một mô hình làm việc kết hợp hiệu quả” (Great […]