Thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2023

Xăng E5, thêm một thói quen tiêu dùng mới

GÓC NHÌN Xăng sinh học E5 mới chính thức thay thế xăng khoáng RON 92 vốn rất thông dụng ở Việt Nam kể từ ngày 1-1-2018. Việc thay đổi một thói quen tiêu dùng chẳng bao giờ và ở đâu là dễ dàng cả. Mặc dù theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, xăng […]