Thứ Ba ngày 21 tháng 5 năm 2024

Sức mạnh của selfie và mạng xã hội

Cho dù nước lũ do thảm họa vỡ đập thủy điện Xe Pian Xe Nam Noy ở Lào (ngày 23-7-2018) dâng lên tới gần nóc nhà, hai chị em đang ngồi trên nóc nhà chờ được giải cứu vẫn bình tĩnh selfie và chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội Facebook Laos. Đừng phê […]