Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

Samsung và Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM ra mắt xe Thư viện thông minh lưu động

Thực hiện cam kết hỗ trợ phát triển giáo dục STEM tại Việt Nam theo chủ đề “Samsung cùng bạn kiến tạo tương lai”, ngày 20-12-2018, Công ty Điện tử Samsung Vina phối hợp với Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM ra mắt xe Thư viện thông minh lưu động trong khuôn khổ chương […]