Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

VIDEO: Lễ hội Tết Việt Ất Mùi 2015 ở Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM

  Cả cái mặt tiền dài thườn thượt của Nhà Văn hóa rực màu vàng của mai, màu đỏ của đào. Chỉ có điều, tất cả đều là đồ giả. Dù sao lên ảnh rồi, nhìn xa xa nhà ngói cũng giống nhà tranh thôi mà. Đông đảo bà con già trẻ lớn bé, nam […]