Chủ nhật ngày 01 tháng 8 năm 2021

Chuyến đi săn Sư Tử Biển nhớ đời của Xuân Thành

  Chờ đợi miết rồi cũng có dịp Xuân Thành (Heo Lười) và tôi được ta bà cùng nhau ở ngoài-nước-trong. Chuyến đi dự sự kiện ra mắt toàn cầu hai smartphone OPPO N3 và OPPO R5 ngày 29-10-2014 là lần đầu tiên Thành sang Singapore. Đây cũng là lần đầu tiên hai anh em […]