Thứ Ba ngày 06 tháng 6 năm 2023

YouTube Go: một YouTube với diện mạo mới

Giới thiệu ứng dụng chia sẻ video mới YouTube Go, ông Jay Akkad, Giám đốc sản phẩm của YouTuube,  giải thích: “Chúng tôi luôn tin rằng kết nối không nên là một yếu tố cản trở bạn xem YouTube. Từ video ca nhạc của Sơn Tùng MTP mà bạn yêu thích tới video hướng dẫn […]