Thứ Năm ngày 08 tháng 6 năm 2023

Top 10 video Việt Nam trên YouTube 2017

Ngày 18-12-2017, YouTube Rewind lần thứ 3 tại Việt Nam đã công bố những video của Việt Nam nổi bật nhất trên mạng truyền thông xã hội chia sẻ video YouTube trong năm 2017. Danh sách Top 10 video nổi bật trên YouTube 2017 chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của trào lưu “parody” […]