Thứ Hai ngày 20 tháng 3 năm 2023

Tính năng mới SOS của Zalo giúp người dân vùng thiên tai cầu cứu

Dịch vụ Zalo đã triển khai tính năng “SOS” cho phép người dân trong vùng thiên tai, bão lũ chia sẻ vị trí và trạng thái để nhận được sự ứng cứu kịp thời từ cộng đồng. Tình hình thiên tai đang diễn ra rất phức tạp ở các tỉnh miền Trung. Trận lũ lịch […]